888 33 43 63 ul. Wiktorska 19 m.9   |   ul. Augustyna Locci 31 kontakt@centrum-psychoterapii.com

Konsultacje dla osób z ADHD i ich bliskich

Konsultacje dla osób z ADHD i ich bliskichPodczas spotkań przyglądamy się zmianom w Twoim życiu spowodowanym przez Twoją neuroróżnorodność oraz sposobom na wykorzystanie jej ku Twojej korzyści. Konsultacje prowadzone są zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży (oraz ich rodziców). Mają na celu pogłębienie rozumienia siebie i swoich potrzeb oraz naukę regulacji emocji i uwagi, w zależności od zgłaszanych trudności. Poruszamy tematy związane z edukacją i pracą, wpływie ADHD na radzenie sobie z uczuciami i budowanie relacji oraz skłonnościami do impulsywnych zachowań.

Konsultacja trwa 50 minut.