888 33 43 63 ul. Wiktorska 19 m.9   |   ul. Augustyna Locci 31 kontakt@centrum-psychoterapii.com

Terapia indywidualna


TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA

Terapia krótkoterminowa jest ograniczona w czasie, trwa zazwyczaj 3 miesiące, 6 miesięcy lub rok. Ma na celu pomóc Tobie poradzić sobie z akutualną trudną sytuacją, konkretnym problemem lub trudnością poprzez naukę nazywania swoich emocji, wyrażania ich oraz rozumienia skąd się biorą i jak wpływają na Twoje codzienne funkcjonowanie. Sesja trwa 50 minut a spotkania odbywają się raz w tygodniu.

TERAPIA DŁUGOTERMINOWA

Terapia długoterminowa jest nieograniczona w czasie, nie ma z góry określonego końca terapii, ustalana jest w trakcie trwania terapii pomiędzy Tobą a terapeutą. Celem terapii jest poprawa funkcjonowania w Twoim życiu poprzez szersze rozumienie swoich zachowań, pojawiających się emocji, relacji z samym
sobą oraz ludźmi wokół Ciebie. Terapeuta nie jest przewodnikiem a towarzyszy Ci w procesie zauważania i rozumienia swoich emocji i schematów w Twoim życiu, które prowadzą do określonych zachowań, decyzji i wydarzeń i powodują określone problemy i trudności, które są przyczyną Twojego cierpienia. Sesja trwa 50 minut a spotkania odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu.