888 33 43 63 ul. Wiktorska 19 m.9   |   ul. Augustyna Locci 31 kontakt@centrum-psychoterapii.com
Anna Bryja

Anna Bryja

Psycholog,
Psychoterapeuta

Ośrodek Centrum Psychoterapii założyłam w 2021r. Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie SWPS. Ukończyłam kurs z Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii oraz kurs wstępny Analizy Transakcyjnej w Peter Symonds
College w Winchester. Jestem również absolwentką Studium Psychoterapii oraz Szkoły Psychoterapii Par i Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji, ośrodka spełniającego wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Posiadam Europejski Certyfikat Psychoterapeuty. Jestem członkiem Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie zawodowe w pracy grupowej i indywidualnej zdobywałam w różnorodnych ośrodkach, takich jak:

  • Szpital Saint-Antoine w Paryżu,
  • Centrum Medyczno-psychologiczne i Centrum Terapeutyczne w Asnières sur Seine pod Paryżem,
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Otwocku,
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Radiówku
  • Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie
  • Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania IPiN w Warszawie.

Pracowałam również w obszarze psychologii sądowej.

Ciepła i empatyczna, potrafię wspierać w trudnościach dnia codziennego i stworzyć warunki do odkrywania siebie. Mam doświadczenie w pracy m.in. z osobami z  zaburzeniami osobowości, zaburzeniami lękowymi, chorującymi na depresję, schizofrenię oraz z osobami przeżywającymi żałobę. W trakcie psychoterapii pomagam w obszarze trudności w nazywaniu i wyrażaniu swoich emocji, w relacjach z innymi ludźmi, problemów emocjonalnych, w komunikacji i innych trudnościach doświadczanych na co dzień. Towarzyszę w odkrywaniu nieświadomego i większego rozumienia swoich wyborów i działań oraz budowania wpływu na swoje życie.

Psychoterapię prowadzę również w języku angielskim i francuskim.

Specjalistka przyjmuje w oddziale Wiktorska i Locci.

Naszą największą słabością jest poddawanie się. Najpewniejszą drogą do sukcesu jest próbowanie po prostu, jeden, następny raz.

Thomas Alva Edison

Oferuję pomoc psychologiczną, psychoterapię indywidualną, par i grupową. Zawsze najpierw zapraszam na konsultację, po której zaproponuję odpowiednią dla danej osoby formę pomocy. Pracuję w nurcie psychodynamicznym, swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Zapraszam,
Anna Bryja