888 33 43 63 ul. Wiktorska 19 m.9 kontakt@centrum-psychoterapii.com
Anna Bryja

Anna Bryja

Psycholog,
Psychoterapeuta

Ośrodek Centrum Psychoterapii założyłam w 2021r. Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie SWPS. Ukończyłam kurs z Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii oraz kurs wstępny Analizy Transakcyjnej w Peter Symonds
College w Winchester. Jestem również absolwentką Studium Psychoterapii oraz Szkoły Psychoterapii Par i Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji, ośrodka spełniającego wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe w pracy grupowej i indywidualnej zdobywałam w różnorodnych ośrodkach, takich jak:

  • Szpital Saint-Antoine w Paryżu,
  • Centrum Medyczno-psychologiczne i Centrum Terapeutyczne w Asnières sur Seine pod Paryżem,
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Otwocku,
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Radiówku
  • Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie
  • Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania IPiN w Warszawie.

Pracowałam również w obszarze psychologii sądowej.

Ciepła i empatyczna, potrafię wspierać w trudnościach dnia codziennego i stworzyć warunki do odkrywania siebie. Mam doświadczenie w pracy m.in. z osobami z  zaburzeniami osobowości, zaburzeniami lękowymi, chorującymi na depresję, schizofrenię oraz z osobami przeżywającymi żałobę. W trakcie psychoterapii pomagam w obszarze trudności w nazywaniu i wyrażaniu swoich emocji, w relacjach z innymi ludźmi, problemów emocjonalnych, w komunikacji i innych trudnościach doświadczanych na co dzień. Towarzyszę w odkrywaniu nieświadomego i większego rozumienia swoich wyborów i działań oraz budowania wpływu na swoje życie.

Naszą największą słabością jest poddawanie się. Najpewniejszą drogą do sukcesu jest próbowanie po prostu, jeden, następny raz.

Thomas Alva Edison

Oferuję pomoc psychologiczną, psychoterapię indywidualną, par i grupową. Zawsze najpierw zapraszam na konsultację, po której zaproponuję odpowiednią dla danej osoby formę pomocy. Pracuję w nurcie psychodynamicznym, swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Zapraszam,
Anna Bryja