888 33 43 63 ul. Wiktorska 19 m.9   |   ul. Augustyna Locci 31 kontakt@centrum-psychoterapii.com
Matylda

Matylda Skubikowska – Gocławska

Psycholog , Psychoterapeuta

Z wykształcenia mgr filologii polskiej (Uniwersytet Warszawski) i psychologii (Uniwersytet SWPS). Obecnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Studium Psychoterapii i Szkole Psychoterapii Grupowej prowadzonych przez Laboratorium Psychoedukacji – ośrodek spełniający wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Mam doświadczenie w pracy z osobami m.in. doświadczającymi kryzysu w życiu; z osobami w żałobie; doświadczającymi objawów depresyjnych i lękowych; osobami z zaburzeniami osobowości; osobami z doświadczeniem epizodu psychotycznego. Swoje kompetencje zdobywałam w wielu cenionych ośrodkach zajmujących się pomocą psychologiczną i ochroną zdrowia psychicznego, m.in.: w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania oraz na Otwartym Całodobowym Oddziale Leczenia Zaburzeń Depresyjnych, Lękowych i Zaburzeń Snu IPiN w Warszawie; w telefonie wsparcia dla osób w żałobie Fundacji Nagle Sami; brałam udział w stażach organizowanych m.in. przez Warszawski Instytut Psychoterapii i Akademickie Centrum Psychoterapii Uniwersytetu SWPS. Obecnie współpracuję z Poradnią Zdrowia Psychicznego w ramach SPZOZ w Tarczynie, gdzie prowadzę krótkoterminową psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym i integracyjnym. Pomagam osobom doświadczającym trudności w codziennym funkcjonowaniu, łatwo wybuchającym złością, zmagającym się z lękiem i depresją, chcącym poprawić jakość swoich relacji. Wspieram w odkrywaniu i lepszym rozumieniu samego siebie, pomagam zrozumieć przyczynę doświadczanych w życiu trudności. Po wstępnej konsultacji psychologicznej ustalam razem z Klientem cel terapii i proponuję czas jej trwania – zazwyczaj wynosi on od 3 do 12 miesięcy. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP.

Specjalistka przyjmuje w oddziale Wiktorska.