888 33 43 63 ul. Wiktorska 19 m.9 kontakt@centrum-psychoterapii.com

Zofia Gnyp

Psycholog, Psychoterapeuta

Psycholog, trener warsztatów psychologicznych i psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii oraz w Studium Psychoterapii Grupowej w „Laboratorium Psychoedukacji” w Warszawie (ośrodek szkolący rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz Ośrodka INTRA.

Doświadczenie zdobywałam pracując z osobami zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi, nastroju, zaburzeniami adaptacyjnymi i zaburzeniami osobowości w Stowarzyszeniu Q Zmianom, w Fundacji Opiekun Chorego oraz w Telefonie Zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym 116 123. Przez ponad 7 lat wspierałam rodziców, kobiety w ciąży oraz pary w Fundacji Sto Pociech i w Fundacji Nasze Szczęścia. Mam doświadczenie pracy z seniorami w ramach projektu „Seniorzy w akcji” w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych ę oraz w trakcie stażu w Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem. Ukończyłam staże kliniczne na oddziałach dziennych i całodobowych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii i w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie.

Pracuję z osobami, które potrzebują pomocy w poradzeniu sobie z obniżonym nastrojem, lękiem, niestabilną samooceną, nadmiernym krytycyzmem wobec siebie, przeżywaniem złości, które nie radzą sobie z własną agresją, mają poczucie pustki i braku sensu. Wspieram osoby zmagające się z kryzysem psychicznym, z doświadczeniem różnych utrat i te, które chcą lepiej siebie poznać. Pomagam w zrozumieniu przyczyn doświadczanych trudności w relacjach z innymi ludźmi i w ich przezwyciężaniu.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym z osobami dorosłymi i grupami. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP.