888 33 43 63 ul. Wiktorska 19 m.9   |   ul. Augustyna Locci 31 kontakt@centrum-psychoterapii.com

Młodzi Dorośli

Spotkania nastawione na wspieranie studentów i studentek oraz osób usamodzielniających się.
Podczas konsultacji przyglądamy się Twoim oczekiwaniom wobec dorosłości i odnajdujemy zasoby, które pomogą Ci podążać własną ścieżką. Pracujemy nad rozwiązaniami wyzwań, z którymi się mierzysz, m.in. poprzez pogłębianie samoświadomości, naukę regulacji emocji oraz elastyczności w dążeniu do celów.