888 33 43 63 ul. Wiktorska 19 m.9   |   ul. Augustyna Locci 31 kontakt@centrum-psychoterapii.com

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa to niepowtarzalne doświadczenie, które umożliwia osobom stawiającym czoła podobnym wyzwaniom wsparcie emocjonalne oraz możliwość dzielenia się doświadczeniami w ramach bezpiecznej grupy. Pod przewodnictwem doświadczonych terapeutów, spotkania te stają się przestrzenią do wzajemnego wsparcia i rozwoju osobistego.

Dlaczego Psychoterapia Grupowa?

Psychoterapia grupowa różni się od terapii indywidualnej poprzez skupienie na interakcjach społecznych oraz wsparciu ze strony innych uczestników grupy. Oferuje to unikalną szansę na zrozumienie siebie poprzez relacje z innymi oraz eksplorację różnych perspektyw.

W terapii grupowej istnieje różnorodność podejść i modeli, które są dostosowane do specyficznych potrzeb grupy i indywidualnych celów terapeutycznych. Terapia grupowa może mieć miejsce w różnych kontekstach, od terapii uzależnień po leczenie zaburzeń nastroju czy nerwic.

Jak Wygląda Terapia Grupowa?

Terapia grupowa może przybierać różne formy, zależnie od potrzeb i preferencji uczestników:

  • Grupy Otwarte: Osoby dołączające w różnych terminach, co umożliwia zróżnicowanie doświadczeń i wsparcie między uczestnikami.
  • Grupy Zamknięte: Uczestnicy rozpoczynają i kończą terapię razem, tworząc spójną grupę, co sprzyja większej kohezji i zaufaniu.

Liczba uczestników zazwyczaj oscyluje między 9 a 11 osobami, aby zapewnić odpowiednie warunki do otwartej wymiany doświadczeń i wsparcia.

Czas Trwania i Przebieg Terapii Grupowej

Czas trwania terapii grupowej może być różny w zależności od kontekstu i potrzeb uczestników. Spotkania terapeutyczne mogą odbywać się codziennie, np. w szpitalnych oddziałach dziennych, lub 1-2 razy w tygodniu.

Podczas każdej sesji uczestnicy mają okazję dzielić się swoimi przeżyciami, otrzymywać wsparcie od innych oraz eksplorować różne strategie radzenia sobie z trudnościami.

Dla Kogo Jest Terapia Grupowa?

Terapia grupowa jest skutecznym narzędziem dla osób, które borykają się z problemami natury społecznej, takimi jak fobia społeczna czy zaburzenia osobowości. Poprzez doświadczenie terapii grupowej, uczestnicy mogą zyskać wsparcie, zrozumienie oraz umiejętności społeczne.

Decyzja o uczestnictwie w terapii grupowej zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji pacjenta, a także od rekomendacji lekarza.

Korzyści Terapii Grupowej

Uczestnicy terapii grupowej otrzymują wsparcie od pozostałych członków grupy, co może zmniejszyć poczucie izolacji oraz przyczynić się do poprawy samopoczucia i funkcjonowania społecznego.

Proces terapeutyczny w grupie daje również możliwość na rozwój umiejętności interpersonalnych oraz samopoznanie poprzez refleksję nad relacjami z innymi.