888 33 43 63 ul. Wiktorska 19 m.9   |   ul. Augustyna Locci 31 kontakt@centrum-psychoterapii.com

Agnieszka Znosko

Psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutą absolwentką Studium Psychoterapii „Laboratorium Psychoedukacji” w Warszawie (ośrodek szkolący rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego TowarzystwaPsychiatrycznego).

Doświadczenie zdobywałam pracując z osobami zmagającymi się z psychozą i zaburzeniami osobowości w Stowarzyszeniu Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Środowiskowej „Azaliowa”, a także na stażach klinicznych w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, oraz w klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej NZOZ Psychomedic.pl.

Pracuję z osobami doświadczającymi:
– bólu emocjonalnego;
– trudności w kontrolowaniu emocji;
– lęków, niepokoju,
– depresji;
– niskiej samooceny;
– zaburzeń nastroju;
– napadów paniki;
– straty, żałoby;
– trudności w przystosowaniu się do zmian;
– poczucia pustki,
– przemocy;
– uzależnień;
– myśli rezygnacyjnych, samobójczych;
– trudności w relacjach rodzinnych, romantycznych, koleżeńskich;
– poczucia samotności;
– trudności w podejmowaniu decyzji;
– perfekcjonizmu, wstydu, drażliwości;
– trudności w rozumieniu siebie, swoich emocji i potrzeb;
– zachowań autodestrukcyjnych;
– osobom identyfikującym się jako DDA, DDD;
– osobom z ADHD;
– kobietom w ciąży;
– osobom, którym trudno jest odnaleźć się w roli rodzica;

W pracy najważniejsze jest dla mnie tworzenie relacji opartej na zaufaniu, szacunku i akceptacji. Wierzę, że stanowi ona podstawę na drodze do realizacji pożądanych celów terapeutycznych i poprawy samopoczucia Klienta.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym z osobami dorosłymi i grupami. Swoją pracę poddaję superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP.

Psychoterapię prowadzę również w języku angielskim i rosyjskim.

Specjalistka przyjmuje w oddziale Wiktorska.