888 33 43 63 ul. Wiktorska 19 m.9   |   ul. Augustyna Locci 31 kontakt@centrum-psychoterapii.com

Beata Karpińska

Psychoterapeutka, seksuolożka

Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia w Studium Psychoterapii, Szkoły Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia, a także Szkoły Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji (ośrodka rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne).

Absolwentka studiów podyplomowych Seksuologia Praktyczna na Uniwersytecie SWPS, zakładających kompleksowe podejście do ludzkiej seksualności – obejmujące sferę biologiczną, psychologiczną i społeczną.

Ukończyła szkolenie z Interwencji kryzysowej (I, II) – założeń i metod udzielania pomocy psychologicznej po nagłej traumie, realizowanego w ramach stażu w Fundacji Nagle Sami. Uczestniczyła w warsztacie wprowadzającym do Terapii Par Skoncentrowanej na Emocjach (EFT – podejście Sue Johnson) organizowanym przez Pracownię Terapii i Rozwoju Mentalia.

Odbywała staż kliniczny w Bielańskim Centrum Zdrowia Psychicznego na Klinicznym Oddziale Całodobowym Zamkniętym dla osób dorosłych oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobywała m.in. w Akademickim Ośrodku Psychoterapii w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszeniu QZmianom, Telefonie Wsparcia dla osób w żałobie Fundacji Nagle Sami oraz Fundacji Razem.

W Centrum Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w podejściu psychodynamicznym.

Pracuje terapeutycznie z osobami doświadczającymi:

 • kryzysu psychicznego, egzystencjalnego,
 • stanów lękowych i niepokoju,
 • żałoby, straty,
 • stanów depresyjnych,
 • myśli rezygnacyjnych, samobójczych,
 • trudności w relacjach rodzinnych, koleżeńskich,
 • trudności związanych z rodzicielstwem,
 • huśtawki nastrojów i emocji związanych z ciążą, rolą macierzyńską i zmianami z nią związanymi,
 • trudności w relacjach romantycznych,
 • trudności o podłożu psychogennym w sferze seksualnej,
 • problemu z ograniczeniem określonych zachowań, używania alkoholu czy innych substancji psychoaktywnych,
 • samotności,
 • poczucia wykluczenia,
 • poczucia wycofania,
 • trudności w podejmowaniu decyzji,
 • prokrastynacji,
 • perfekcjonizmu, braku zadowolenia z osiąganych efektów,
 • braku akceptacji siebie i zaniżonej samooceny,
 • problemu z rozpoznawaniem i regulacją emocji,
 • trudności w swobodnym wyrażaniu emocji i komunikacji,
 • poczucia wyczerpania,
 • poczucia pustki,
 • drażliwości, konfliktowości,
 • trudności w realizacji procesu edukacyjnego, wypalenia zawodowego,
 • trudności w zrozumieniu siebie, swoich potrzeb, wyborów, zachowań.

Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Specjalistka przyjmuje w oddziale Locci.