888 33 43 63 ul. Wiktorska 19 m.9   |   ul. Augustyna Locci 31 kontakt@centrum-psychoterapii.com

Beata Karpińska

Psychoterapeutka, seksuolożka

Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia w Studium Psychoterapii, Szkoły Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia, a także Szkoły Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji (ośrodka rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne).

Absolwentka studiów podyplomowych Seksuologia Praktyczna na Uniwersytecie SWPS, zakładających kompleksowe podejście do ludzkiej seksualności – obejmujące sferę biologiczną, psychologiczną i społeczną.

Ukończyła szkolenie z Interwencji kryzysowej (I, II) – założeń i metod udzielania pomocy psychologicznej po nagłej traumie, realizowanego w ramach stażu w Fundacji Nagle Sami. Uczestniczyła w warsztacie wprowadzającym do Terapii Par Skoncentrowanej na Emocjach (EFT – podejście Sue Johnson) organizowanym przez Pracownię Terapii i Rozwoju Mentalia.
Odbywała staż kliniczny na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobywała m.in. w Akademickim Ośrodku Psychoterapii w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszeniu QZmianom, Telefonie Wsparcia dla osób w żałobie Fundacji Nagle Sami oraz Fundacji Razem.

W Centrum Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w podejściu psychodynamicznym.

Pracuje terapeutycznie z osobami doświadczającymi:

• kryzysu psychicznego, egzystencjalnego,
• stanów lękowych i niepokoju,
• żałoby, straty,
• stanów depresyjnych,
• myśli rezygnacyjnych, samobójczych,,
• trudności w relacjach rodzinnych, koleżeńskich,
• trudności związanych z rodzicielstwem,
• huśtawki nastrojów i emocji związanych z ciążą, rolą macierzyńską i zmianami z nią związanymi,
• trudności w relacjach romantycznych,
• trudności o podłożu psychogennym w sferze seksualnej,
• samotności,
• poczucia wykluczenia,
• poczucia wycofania,
• trudności w podejmowaniu decyzji,
• prokrastynacji,
• perfekcjonizmu, braku zadowolenia z osiąganych efektów,
• braku akceptacji siebie i zaniżonej samooceny,
• problemu z rozpoznawaniem i regulacją emocji,
• trudności w swobodnym wyrażaniu emocji i komunikacji,
• poczucia wyczerpania,
• poczucia pustki,
• drażliwości, konfliktowości,
• trudności w realizacji procesu edukacyjnego, zawodowego,,
• problemu z ograniczeniem określonych zachowań, używania alkoholu czy innych substancji psychoaktywnych,
• trudności w zrozumieniu siebie, swoich potrzeb, wyborów, zachowań.

Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Specjalistka przyjmuje w oddziale Locci.