888 33 43 63 ul. Wiktorska 19 m.9   |   ul. Augustyna Locci 31 kontakt@centrum-psychoterapii.com

Beata Karpińska

Psychoterapeutka, seksuolożka

Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia w Studium Psychoterapii oraz Szkoły Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji (ośrodka rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne).

Absolwentka studiów podyplomowych Seksuologia Praktyczna na Uniwersytecie SWPS, zakładających kompleksowe podejście do ludzkiej seksualności – obejmujące sferę biologiczną, psychologiczną i społeczną.

Odbywała staż kliniczny na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Doświadczenie zdobywała m.in. w Akademickim Ośrodku Psychoterapii w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego,
Stowarzyszeniu QZmianom, Telefonie Wsparcia dla osób w żałobie Fundacji Nagle Sami oraz Fundacji Razem.

W Centrum Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w podejściu psychodynamicznym. Pracuje terapeutycznie z osobami będącymi w kryzysie psychicznym, żałobie; cierpiącymi z powodu objawów lękowych, nerwicowych i depresyjnych; zmagającymi się z poczuciem braku sensu, zaniżonej samooceny, osamotnienia i wycofania; doświadczającymi trudności w relacjach oraz w swobodnym wyrażaniu emocji. Wspiera osoby pragnące lepiej poznać siebie i swoje potrzeby, chcące zrozumieć swoje motywacje, zachowania i wybory.

Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Specjalistka przyjmuje w oddziale Locci.