888 33 43 63 ul. Wiktorska 19 m.9   |   ul. Augustyna Locci 31 kontakt@centrum-psychoterapii.com

Dorota Bieńkowska

Psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutką absolwentką Studium Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (ośrodek szkolący rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).
Jestem absolwentką Podyplomowych Studiów „Szkolenie w Psychoterapii – Praktyka Psychoterapeutyczna pod Superwizją” przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończyłam certyfikowany staż psychoterapeutyczny “Psycholog Praktyk” z modułem Zaburzeń Odżywiania w Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej PsychoMedic w Warszawie.

Doświadczenia psychoterapeutyczne zdobywałam w czasie stażu w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii Warszawie.

Moje doświadczenie w pracy terapeutycznej obejmuje pomoc osobom cierpiącym z powodu depresji, borykającym się z nerwicami, zaburzeniami lekowymi, odżywiania, nastroju.
Pomagam tym, którzy zmagają się z niskim poczuciem własnej wartości, osobami doświadczającymi kryzysu w życiu; obawiającymi się porażki, krytyki, oceny, nie wierzącym w swoje możliwości, doświadczającym odrzucenia, chcącym ustabilizować swoje relacje i poprawić jakość życia.

Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Zachęcam do pracy długoterminowej, która pozwala lepiej zrozumieć siebie, swoje problemy, poszerzyć rozumienie własnych świadomych i nieświadomych sposobów postępowania i dokonać realnej zmiany. Pomagam również osobom, które potrzebują krótkoterminowego wsparcia.
Pierwsze 1-3 konsultacje to czas na wzajemne poznanie siebie, rozpoznanie problemui ustalenie jakiej zmiany chciałaby dokonać zgłaszająca się osoba. Tryb pracy dostosowuję indywidualnie do potrzeb pacjenta. Regularnie korzystam z superwizji u licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Przez szereg lat pracowałam jako coach, trener biznesu i doradca zawodowy współpracując z różnymi organizacjami, pomagając osobom, które poszukiwały równowagi w ważnych obszarach życia prywatnego i zawodowego.

Specjalistka przyjmuje w oddziale Wiktorska.