888 33 43 63 ul. Wiktorska 19 m.9   |   ul. Augustyna Locci 31 kontakt@centrum-psychoterapii.com

Jadwiga Lasota

Psychoterapeuta

Prowadzę psychoterapię psychodynamiczną, zarówno krótkoterminową jak i długoterminową, osób dorosłych. Aktualnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Pomagam osobom, które:

– mają trudności w relacjach;

– zmagają się z niskim poczuciem własnej wartości;

– doświadczają kryzysu osobistego lub straty;

– zmagają się z zaburzeniami nastroju i depresją.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w:

– Wojskowym Instytucie Medycznym – Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii;

– Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom;

– Sieci Przyjaciół Zdrowia Psychicznego;

– Stowarzyszeniu Dwie Kreski – udzielającym wsparcia kobietom w ciąży;

– Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

W mojej pracy szczególne miejsce zajmuje budowanie bezpiecznej relacji, opartej na akceptacji i zrozumieniu. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Specjalistka przyjmuje w oddziale Locci.