888 33 43 63 ul. Wiktorska 19 m.9   |   ul. Augustyna Locci 31 kontakt@centrum-psychoterapii.com

Kamila Fidziukiewicz

Psycholog, Psychoterapeuta

Ukończyłam psychologię o specjalności klinicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji – Ośrodka spełniającego wymogi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, równolegle odbywam szkolenie z Psychotraumatologii w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii.

Doświadczenie zdobywałam m.in.:

 • w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Całodobowym Oddziale Terapeutyczno-Diagnostycznym F1 oraz w Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego,
 • na Oddziale Dziennym Rehabilitacyjno-Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego,
 • na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku,
 • w Departamencie Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie we Florencji.
 • w Stowarzyszeniu Animo na rzecz osób doświadczających zaburzeń lękowych.

Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi, które doświadczają:

 • kryzysu psychicznego, nadmiernego stresu i napięcia,
 • stanów lękowych, somatyzacyjnych,
 • zaburzeń nastroju,
 • zaburzeń osobowości,
 • trudności w relacjach z innymi,
 • żałoby.

Szczególnie jestem związana z pomocą osobom, które mają za sobą doświadczenia traumatyczne i zmagają się z psychologicznymi konsekwencjami przeżytych traum.

Towarzyszę na drodze do kształtowania poczucia własnej wartości, mocnych stron, zainteresowań. Wspieram w rozwijaniu świadomości siebie, swoich emocji i potrzeb oraz w ich wyrażaniu w zgodzie ze sobą i otoczeniem.

Prowadzę szkolenia psychoedukacyjne i rozwojowe dla firm. Uczestniczę w konferencjach naukowych i szkoleniach poszerzających wiedzę i umiejętności zawodowe. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.