888 33 43 63 ul. Wiktorska 19 m.9   |   ul. Augustyna Locci 31 kontakt@centrum-psychoterapii.com

Katarzyna Bojarun

Psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutką Gestalt w trakcie szkolenia w Szkole Gestalt w Warszawie, której program jest posiada akredytację EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz jest zgodny z jej wymaganiami.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Nieustannie podnoszę swoją wiedzę i doskonalę swój warsztat psychoterapeutyczny.

Psychoterapia Gestalt jest jednym z wiodących podejść w psychologii humanistycznej.
Podstawowym założeniem terapii Gestalt jest to, że każdy człowiek ma w sobie potencjał rozwojowy oraz możliwość korzystnego funkcjonowania w środowisku, o ile jest świadomy tego, co dzieje się w nim i wokół niego. Cierpienie psychiczne powstaje wówczas, gdy określone potrzeby, emocje i pragnienia pozostają poza obszarem świadomości lub/i nie mogą zostać zaspokojone.

W Centrum Psychoterapii prowadzę indywidualną psychoterapię osób dorosłych. Pracuję z osobami doświadczającymi trudności osobistych – zarówno trudności w radzeniu sobie z własnymi emocjami jak i odczuwaniem trudności w relacjach. Wspieram w rozumieniu swoich emocji oraz momentów utknięcia.

Pomagam w radzeniu sobie z depresją, lękami, nerwicami i chorobami psychosomatycznymi, zaburzeniami nastroju, trudnością w kontroli emocji, a także niską samooceną oraz z problemami w funkcjonowaniu społecznym i w związkach z innymi ludźmi.

Do rozmowy zapraszam także osoby, które chciałyby lepiej rozumieć siebie, dokonywać bardziej świadomych i satysfakcjonujących wyborów w swoim życiu. W trakcie psychoterapii pomagam w nazywaniu swoich emocji oraz komunikowaniu ich na zewnątrz.

Wierzę, że relacja terapeutyczna jest bardzo ważna, dlatego pracuję nad tworzeniem relacji, w której panuje empatia, otwartość, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa i akceptacja.

Psychoterapię prowadzę również w języku francuskim.

Specjalistka przyjmuje w oddziale Locci.