888 33 43 63 ul. Wiktorska 19 m.9   |   ul. Augustyna Locci 31 kontakt@centrum-psychoterapii.com

Katarzyna Bojarun

Psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutką Gestalt. Ukończylam szkolenie w czteroletniej Szkole Gestalt w Warszawie, której program posiada akredytację EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz jest zgodny z jej wymaganiami. Jestem w trakcie ceryfikacji EAGT. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Nieustannie podnoszę swoją wiedzę i doskonalę swój warsztat psychoterapeutyczny.

Psychoterapia Gestalt jest jednym z wiodących podejść w psychologii humanistycznej. Podstawowym założeniem terapii Gestalt jest to, że każdy człowiek ma w sobie potencjał rozwojowy oraz możliwość korzystnego funkcjonowania w środowisku, o ile jest świadomy tego, co dzieje się w nim. Cierpienie psychiczne powstaje wówczas, gdy określone potrzeby, emocje i pragnienia pozostają poza obszarem świadomości lub/i nie mogą zostać zaspokojone.

W Centrum Psychoterapii prowadzę indywidualną psychoterapię osób dorosłych. Pracuję z osobami doświadczającymi trudności – zarówno trudności w radzeniu sobie z własnymi emocjami jak i odczuwaniem trudności w relacjach. Wspieram w rozumieniu swoich emocji oraz momentów utknięcia.

Pomagam w radzeniu sobie z depresją, lękami/ zaburzeniami lękowymi/nerwicami/zespołem lęku uogólnionego i chorobami psychosomatycznymi. Wspieram osoby z zaburzeniami nastroju, trudnością w kontroli emocji, a także niską samooceną i niskim poczuciem wartości. Towarzyszę osobom będącym w kryzysach życiowych (w związku, w pracy, w innych obszarach), zmagającymi się z problemami w funkcjonowaniu społecznym i w związkach z innymi ludźmi. Wspieram osoby dorosłe doświadczające poczucia pustki, braku sensu, samotności oraz osoby w żałobie.

Mam doświadczenie w pracy z osobami DDD (dorosłe dziecko z rodziny dysfunkcyjnej), a także z osobami, które doświadczyły traum, stresu, z osobami zmagającymi się z zespołem stresu pourazowego oraz doświadczającymi myśli samobójczych. W swojej pracy wspieram osoby z nadużyciami emocjonalnymi oraz nadużyciami seksualnymi.

Do rozmowy zapraszam także osoby, które chciałyby lepiej rozumieć siebie, dokonywać bardziej świadomych i satysfakcjonujących wyborów w swoim życiu. W trakcie psychoterapii pomagam w nazywaniu swoich emocji oraz komunikowaniu ich na zewnątrz.

Wierzę, że relacja terapeutyczna jest bardzo ważna, dlatego pracuję nad tworzeniem relacji, w której panuje empatia, otwartość, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa i akceptacja.

Psychoterapię prowadzę również w języku angielskim i francuskim.

Specjalistka przyjmuje w oddziale Locci.