888 33 43 63 ul. Wiktorska 19 m.9   |   ul. Augustyna Locci 31 kontakt@centrum-psychoterapii.com

Katarzyna Grzybowska-Tomaszek

Psychoterapeuta

Psychoterapeutka w trakcie 4-letniego Studium Psychoterapii Indywidualnej, 2 letniej Szkoły Psychoterapii Grupowej oraz szkolenia z pracy z Osobami z Problemem Uzależnienia w Laboratorium Psychoedukacji – ośrodka posiadającego rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończyła zaawansowane szkolenie MBT (Psychoterapii Opartej na Mentalizacji) oraz pierwszy poziom EFiT (Psychoterapii Indywidualnej Opartej na Emocjach).

Absolwentka magisterskich studiów filologicznych i podyplomowych studiów socjologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również międzynarodowy program ekonomii i zarządzania realizowany przez SGH i HEC.

Staż kliniczny odbyła w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w całodobowej Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania. Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywała w Stowarzyszeniu Ingenium.

Jest certyfikowanym Coachem ICC (International Coaching Community). Kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w środowisku biznesowym pomaga jej dobrze rozumieć i wspierać osoby, które chcą się spełniać w roli liderów oraz mierzą się ze zmianami i kryzysami zawodowymi. Od 10 lat pracuje indywidualnie ze sportowcami – reprezentantami kadry Polski: biathlon, kolarstwo, narciarstwo.

W Centrum Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Pracuje z osobami, które doświadczają trudności osobowościowych, tożsamościowych i relacyjnych, odczuwają brak satysfakcji z życia, mają obniżony nastrój, cierpią z powodu depresji, nasilonego lęku oraz mierzą się z problemem uzależnienia.

Pracuje pod regularną superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Specjalistka przyjmuje w oddziale Wiktorska.