888 33 43 63 ul. Wiktorska 19 m.9   |   ul. Augustyna Locci 31 kontakt@centrum-psychoterapii.com

Katarzyna Grzybowska-Tomaszek

Psychoterapeuta

Psychoterapeutka w trakcie Studium Psychoterapii Indywidualnej i Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji – ośrodka posiadającego rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka magisterskich studiów filologicznych i podyplomowych studiów socjologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła międzynarodowy program w obszarze ekonomii i zarządzania realizowany przez SGH i HEC.

Staż kliniczny realizowała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w całodobowej Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania. Zdobywała doświadczenie psychoterapeutyczne w Stowarzyszeniu Ingenium.

Jest certyfikowanym Coachem ICC (International Coaching Community). Kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w środowisku biznesowym pomaga jej dobrze rozumieć i wspierać osoby, które mierzą się ze zmianami i kryzysami zawodowymi. Od 10 lat pracuje indywidualnie ze sportowcami – reprezentantami kadry Polski: biathlon, kolarstwo, narciarstwo.

W Centrum Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Pracuje z osobami, które doświadczają trudności osobowościowych, tożsamościowych i relacyjnych, odczuwają brak satysfakcji z życia, mają obniżony nastrój, cierpią z powodu depresji i nasilonego lęku.
Pracuje pod regularną superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Specjalistka przyjmuje w oddziale Wiktorska.