888 33 43 63 ul. Wiktorska 19 m.9   |   ul. Augustyna Locci 31 kontakt@centrum-psychoterapii.com

Katarzyna Maluga

Psychoterapeuta

Jestem Psychoterapeutką Gestalt. Odbyłam całościowe 4-letnie szkolenie w akredytowanej przez EAGT (European Association for Gestalt Therapy) Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji i poprzez dodatkowe szkolenia dbam o rozwijanie swojego warsztatu. Na bieżąco biorę udział w szkoleniach pogłębiających moją wiedzę np.

Seminarium kliniczne „Psychopatologia w terapii Gestalt. Od diagnozy do interwencji klinicznej” Giovaniego Saloni i Valerii Conte w instytucie włoskim na Sycylii.

„Cykl doświadczenia- psychoterapia par“  w  pracowni psychoterapii Dobre Więzi.

„EMDR dla Gestaltystów” – Dom Gestalt.

Pracuje w nurcie Gestalt, ponieważ bliskie jest mi postrzeganie człowieka jako całości oraz otaczającej go rzeczywistości jako wzajemnie oddziałujących na siebie przestrzeni. Wewnątrz: emocje, myśli, ciało i dusza. W relacji z zewnętrzem: czas i przestrzeń w relacji z innymi, również w kontekście społecznym. Wierzę, że w kontakcie z drugim człowiekiem można spotkać się dogłębnie z samym sobą, doświadczając obecności drugiego. Towarzyszę z zaangażowaniem, uwagą i ciekawością, świadoma intensywności  procesu pozostawania przy sobie w poszerzaniu samoświadomości. Dbam o to, by relacja terapeutyczna dawała bezpieczną i otwartą przestrzeń do: słuchania, doświadczenia, poznania siebie, a w konsekwencji do wyrażania, akceptacji i zmiany w zgodzie ze sobą.

Doświadczenie zdobyłam między innymi:

 • podczas stażu klinicznego na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym oraz Dziennym Oddziale Nerwic w Szpitalu Neuropsychiatrycznym SNZOZ w Lublinie
 • praktyce gabinetowej prowadząc psychoterapię indywidualną, towarzysząc w poszukiwaniu swojej drogi życiowej oraz równowagi w kryzysach psychicznych

Wspierającego działania psychoterapii doświadczyłam również na sobie, co daje mi ugruntowanie i zrozumienie dla osoby, którą spotykam w gabinecie. Moje życie zawodowe związane jest również ze sztuką, ukończyłam Fotografię w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi. Dzięki temu mam duże zrozumienie dla tematów związanych z twórczością, wysoką wrażliwością, indywidualizmem, potrzebą wyrażania kreatywnego „ja”. Fotografowanie ludzi wspiera mnie jako terapeutkę i pokazuje mi, jak ważne jest indywidualne podejście do każdego człowieka.

W czym mogę Ci towarzyszyć? ( psychoterapia indywidualna)

 • Jeśli doświadczasz utrudniającego Ci funkcjonowanie: wstydu, poczucia winy, złości, głodu, lęku, smutku.
 • Poszukujesz swojej tożsamości.
 • Nie czujesz się słyszany/słyszana w relacji.
 • Komunikacja wydaje się niemożliwa lub trudna.
 • Mocniej doświadczasz swojej przeszłości, niż masz wpływ na teraźniejszość.
 • A może czekasz na to, że kiedyś będzie lepiej.
 • Nie rozumiesz co się z Tobą dzieje, albo otaczającego Cie świata.
 • Nie masz kontroli nad swoim życiem lub masz jej aż nadto i nie możesz odpuści.
 • Jeśli chcesz znaleźć swoją drogę, pozostając w kontakcie z innymi.
 • Ciężko Ci rozpoznać co czujesz, czego chcesz.
 • Podejmowanie decyzji przerasta Cię z różnych powodów.
 • Doświadczasz samotności, utraty kogoś bliskiego, czegoś dla Ciebie ważnego.
 • Spotkało Cię coś niesprawiedliwego i nie widzisz sensu, rozwiązań.
 • Nie odnajdujesz się w roli, którą pełnisz w relacji, społeczeństwie.
 • Doświadczasz ogromnego bólu, badania nie wykazują medycznej przyczyny.
 • Nie znasz swoich pragnień i granic albo znasz i boisz się dać im głos.
 • Nie ufasz sobie.
 • Pragniesz miłości, której nie doświadczasz.
 • Przeżywasz brak nadziei, że będzie kiedyś inaczej.
 • A może czujesz coś zupełnie innego.

Spotkajmy się i porozmawiajmy o tym czego Ty doświadczasz. Zobaczmy wspólnie, co jest możliwe.

W czym mogę Wam towarzyszyć? (psychoterapia par)

 • W odnalezieniu nowych dróg komunikacji.
 • W wyrażaniu do siebie uczuć i emocji na neutralnym gruncie.
 • W zdefiniowaniu wzajemnych oczekiwań i potrzeb.
 • W usłyszeniu siebie nawzajem.
 • W odbudowywaniu więzi emocjonalnej.
 • W odnajdywaniu się i rozpoznaniu w nowej dla związku sytuacji.