888 33 43 63 ul. Wiktorska 19 m.9   |   ul. Augustyna Locci 31 kontakt@centrum-psychoterapii.com

Katarzyna Sułkowska

psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, antropolog kultury, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia w Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji, ośrodku rekomendowanym przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytetu SWPS oraz Université Paris VII Denis Diderot.

W Centrum Psychoterapii prowadzę indywidualną psychoterapię osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym, wykorzystując elementy podejścia humanistycznego. Pomagam osobom przeżywającym trudności w codziennym funkcjonowaniu, kryzysy życiowe, doświadczającym lęku, nadmiernego napięcia, trudności w relacjach, cierpiącym z powodu zaniżonej samooceny, poczucia pustki i braku sensu. Pracuję także z pacjentami zmagającymi się z zaburzeniami odżywiania się oraz zaburzeniami nastroju (depresja, dystymia).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Akademickim Ośrodku Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego oraz fundacji, zajmującej się pomocą osobom z chorobami onkologicznymi. Ukończyłam Kurs Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Na co dzień pracuję również z dziećmi i młodzieżą w integracyjnym punkcie przedszkolnym, prowadzonym przez Stowarzyszenie Terapeutów oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w SPZOZ w Tarczynie.

Kieruję się normami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a prowadzoną przez siebie psychoterapię poddaję stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów psychoterapii PTP.

Specjalistka przyjmuje w oddziale Wiktorska.