888 33 43 63 ul. Wiktorska 19 m.9   |   ul. Augustyna Locci 31 kontakt@centrum-psychoterapii.com

Katarzyna Sułkowska

psycholog,
psychoterapeuta

Psychoterapeutka, absolwentka Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji, ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Z wykształcenia psycholożka i kulturoznawczyni, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, Université Paris VII Denis Diderot oraz Uniwersytetu SWPS.

W Centrum Psychoterapii prowadzę konsultacje oraz krótko i długoterminową psychoterapię indywidualną osób dorosłych i psychoterapię par. Pracuję w nurcie psychodynamicznym z osobami, które:

-chcą lepiej rozumieć siebie i własne emocje
-doświadczają powracających problemów w relacjach
-są wycofane, nieśmiałe, trudno im nawiązywać relacje z innymi
-bywają wybuchowe, mają trudności z kontrolą zachowań
-mają diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu i chcą lepiej zrozumieć siebie
-cierpią z powodu nadmiernego lęku, w tym ataków paniki
-doświadczają niestabilnej samooceny
-mają poczucie pustki, rezygnacji, braku sensu
-chorują na depresję
-zmagają się z zaburzeniami odżywiania
-zmagają się z problemem uzależnienia
-wychowały się w rodzinach, w których jedno lub oboje rodziców mieli problem uzależnienia
-doświadczały silnego stresu lub przemocy i zmagają się z konsekwencjami tych przeżyć
-poszukują wsparcia i lepszego rozumienia swojej sytuacji w kryzysach życiowych (ważne zmiany, rozstanie, rozwód, choroba, śmierć bliskich)

W terapii par pomagam zrozumieć źródła doświadczanych w relacji trudności oraz stworzyć warunki do wspólnej refleksji nad związkiem i bezpiecznego poznawania siebie nawzajem.

Mam doświadczenie i chętnie pracuję z osobami LGBTQ+.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam w XI Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej Szpitala Nowo-wiejskiego oraz Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Doświadczenie w obszarze psychoterapii zdobywałam w Akademickim Ośrodku Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego. Byłam wolontariuszką Fundacji OknoCafe – Razem Lepiej oraz psycholożką dziecięcą w Stowarzyszeniu Terapeutów. Pracowałam również w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni dla Dzieci i Młodzieży w SPZOZ w Tarczynie, gdzie prowadziłam indywidualną i grupową terapię młodzieży i osób dorosłych.

Kieruję się normami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i zgodnie z wymogami etycznymi pracuję pod superwizją certyfikowanych superwizorów psychoterapii PTP.

Specjalistka przyjmuje w oddziale Wiktorska oraz Locci.