888 33 43 63 ul. Wiktorska 19 m.9   |   ul. Augustyna Locci 31 kontakt@centrum-psychoterapii.com

Maria Dowgiałło – Kadłubowska

Psycholog, Psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeutka, absolwentka Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji (ośrodku rekomendowanym przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), obecnie w trakcie 2 letniego szkolenia Studium Psychoterapii Par i Rodzin tamże. Absolwentka Wydziału Romanistyki na Uniwersytecie Warszawskim.

W Centrum Psychoterapii prowadzę indywidualną psychoterapię osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym.

Wspieram osoby dorosłe, które między innymi:
– nie radzą sobie ze stresem, napięciem, lękiem,
– cierpią na depresję, doświadczają smutku, wstydu, poczucia winy, cierpią z powodu niskiej samooceny,
– doświadczają trudności w relacjach – w rodzinie, związkach, pracy lub w innych obszarach,
– znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, ponieśli stratę,
– mają problemy z grupy zaburzeń osobowości,
– doświadczają myśli samobójczych.
Mam doświadczenie w pracy z seniorami. Wspieram rodziców w problemach wychowawczych.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in.

– w Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii,
– w Centrum Psychoterapii Dialog,
– w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
– w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę na telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży,
– w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie w Oddziale I Psychiatrycznym,
– w Ośrodku Zdrowia Psychicznego w Warszawie jako wolontariusz w projekcie wsparcia psychologicznego dla seniorów, odbywając staże w Ośrodku Terapii Uzależnień IPiN, w Oddziale terapeutycznym dla wczesnej interwencji i pierwszych epizodów psychozy F9 IPiN, w Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym F2 IPiN

Przyjmuję także w ramach NFZ w Poradni Zdrowia Psychicznego przy szpitalu na ul. Nowowiejskiej.

Kieruję się normami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, do którego należę, a prowadzoną przez siebie psychoterapię poddaję stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów psychoterapii PTP.

Specjalistka przyjmuje w oddziale Wiktorska.