888 33 43 63 ul. Wiktorska 19 m.9   |   ul. Augustyna Locci 31 kontakt@centrum-psychoterapii.com

Maria Dowgiałło – Kadłubowska

Psycholog, Psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeutka, absolwentka Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji (ośrodku rekomendowanym przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), obecnie w trakcie 2 letniego szkolenia Studium Psychoterapii Par i Rodzin tamże. Absolwentka Wydziału Romanistyki na Uniwersytecie Warszawskim.

W Centrum Psychoterapii prowadzę indywidualną psychoterapię osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Wspieram osoby doświadczające zaburzeń depresyjnych, lękowych, przeżywające kryzysy życiowe, trudności w relacjach. Pracuję także z osobami zmagającymi się z zaburzeniami osobowości.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in.

  • w Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii
  • w Centrum Psychoterapii Dialog
  • w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
  • w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę na telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży,
  • w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie w Oddziale I Psychiatrycznym,
  • w Ośrodku Zdrowia Psychicznego w Warszawie jako wolontariusz w projekcie wsparcia psychologicznego dla seniorów,
  • odbywając staże w Ośrodku Terapii Uzależnień IPiN, w Oddziale terapeutycznym dla wczesnej interwencji i pierwszych epizodów psychozy F9 IPiN, w Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym F2 IPiN

Kieruję się normami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a prowadzoną przez siebie psychoterapię poddaję stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów psychoterapii PTP.

Specjalistka przyjmuje w oddziale Wiktorska.