888 33 43 63 ul. Wiktorska 19 m.9   |   ul. Augustyna Locci 31 kontakt@centrum-psychoterapii.com

Roland Banaś

Psychoterapeuta

Absolwent studiów wyższych Akademii Medycznej w Bydgoszczy oraz studiów podyplomowych Collegium Medicum UJ w Krakowie. Psychoterapeuta w trakcie 4-letniego szkolenia w Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, ośrodka z programem szkolenia rekomendowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Akademickim Ośrodku Psychoterapii w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Ośrodku Terapeutycznym Alira i Fundacji Światło dla Życia, a także na Oddziałach: Ogólnopsychiatrycznym oraz Rehabilitacji Psychiatrycznej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim “Drewnica” w Ząbkach.

Pracuje z pacjentami z szerokim spektrum problemów: będących w sytuacjach kryzysowych, doświadczających trudności emocjonalnych, zaburzeń depresyjnych, nerwicowych i lękowych, pragnących pełniej zrozumieć siebie i swoje własne potrzeby, potrzebujących rozstrzygać trudne życiowe kwestie. Wspiera osoby, które mają trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, towarzyszy osobom przeżywającym żałobę po śmierci bliskich i po rozstaniach. Posiada doświadczenie w pracy z nastolatkami, młodymi dorosłymi oraz z osobami z zaburzeniami odżywania i zaburzeniami psychosomatycznymi.

W Centrum Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w podejściu psychodynamicznym.

Specjalista przyjmuje w oddziale Locci.