Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że założycielka naszego ośrodka oraz kierowniczka Zespołu Anna Bryja otrzymała Europejski Certyfikat Psychoterapeuty. Certyfikat został przyznany przez European Association for Psychotherapy i nadany z rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

We are pleased to announce that the founder of our center and team leader, Anna Bryja, has received the European Certificate of Psychotherapy. The certificate was awarded by the European Association for Psychotherapy and recommended by the Polish Psychiatric Association.

Nous sommes heureux d’annoncer que la fondatrice de notre centre et chef d’équipe, Anna Bryja, a reçu le certificat européen de psychothérapeute. Le certificat a été décerné par l’Association Européenne de Psychothérapie et recommandé par l’Association Polonaise de Psychiatrie.